روستای ماسوله یکی از معدود روستاهای پلکانی ایران می باشد. دهکده ای مه آلود و پر از خانه های خوش رنگ که روی هم ساخته شده اند و با کمک یکدیگر خود را به آسمان رسانده اند.

بیشتر کسانی که از جاده بین المللی طبس- راور عبور کرده اند، حتما با منطقه سر سبزی که در پناه کوههای کم ارتفاع نایبند جای گرفته است، روبرو شده اند. زندگی در این جزیره سبز سالهاست به یمن آب جاری از قناتهایش، که بهشتی را در دل کویر خشک لوت پدید آورده است، جریان دارد.

ابیانه روستایی در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز استان اصفهان، در دامنه کوه کرکس واقع می باشد. این روستا به اعتبار معماری بومی و بناهای تاریخی پر تنوعش از روستاهای استثنایی ایران است.