چهل ستون - چهل چراغی بر سرتاسر معماری صفویان

چهل ستون از بناهای تاریخی استان اصفهان می باشد. باغ چهل ستون بالغ بر 67000 متر مربع مساحت دارد. کار احداث این باغ و عمارت وسط آن در دوره شاه عباس اول آغاز شد. باغ چهل ستون تنها قسمت کوچکی از باغ وسیع جهان نما است که پیشینه آن به قبل از دوران صفوی می رسد. برای مطالعه بیشتر پیرامون این بنا بر روی کاخ چهل ستون کلیک نمایید.

چهل ستون - چهل چراغی بر سرتاسر معماری صفویان