تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان

تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان، خیابان جهانگیرخان قشقایی، کوچه میرفندرسکی قرار گرفته است.

کتیبه سنگ مزار میرفندرسکی مورخ به 1050 است و ماده تاریخ اشعار گچ بری شده بر دیوار اتاق مجاور آرامگاه تاریخ 1193 را نشان می دهد. در این بنا، مزار میر ابوالقاسم فندرسکی، فرزند میرزا بیک بن امیر صدرالدین موسوی حسینی استرآبادی فندرسکی و از بزرگان حکمت و عرفان دوره صفویان، قرار دارد. از او آثار متعددی باقی است که از آن جمله می توان به تاریخ صفویه، تحقیق المزلـّه، الرساله الصناعیه، شرح جوک، مقوله الحرکه و التحقیق فیها اشاره کرد.

یک پرده نقاشی بر دیوار یکی از اتاقهای اطراف صحن تکیه، میرفندرسکی و شیخ بهایی را نشان می دهد. بنا بر کتیبه موجود، این اثر را آقا سید حسین به فرمان آقا جوهر، خواجه ظل السلطان، نقاشی کرده است. بر دیوار مجاور مزار میرفندرسکی، اشعاری گچ بری شده است که خطاط آن را میرعماد حسنی می دانند.

تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان

اشعار دیوار اتاق میانه جبهه غربی صحن، حاکی از این است که شخصی به نامفیض علی، متوفا در سال 1193، در این محل دفن شده. همچنین مزار عده ای از سران ایل بختیاری، مانند حسینقلی خان بختیاری، در اتاقهای این تکیه است. سردار اسعد بختیاری و شعرا و علمای بسیاری، از جمله محمد حسین، متخلص به عنقا و ملقب به ملک الشعرا، در این تکیه مدفون اند. مزار میرفندرسکی در ضلع غربی صحن تکیه و در فضای باز قرار دارد. چنان که گذشت، او در اواسط قرن یازدهم هجری قمری در این مکان به خاک سپرده شد. بعدها اتاقهای اطراف صحن مدفن رجال و بزرگان گردید.

تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان

نماهای صحن ساده و آجری است و حجره های اطراف آن در و پنجره های چوبی دارند. امروزه بعضی از در و پنجره های این حجره ها و نیز ایوان میانه جبهه شرقی صحن تغییر کرده و کیفیت نما خدشه دار شده است.

تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان

در جنوب صحن اصلی، حیاط دیگری وجود دارد که به نظر می رسد از آثار دوره قاجاریان باشد. استفاده از ستون های دوقلو در طراحی نمای شمالی این صحن حاکی از سلایق دوره قاجاریان است. (منبع: الف-1)

تکیه میرفندرسکی در تخت فولاد اصفهان

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1167{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید