امامزاده هفده تن گلپایگان

نوشته شده توسط محمد صامتی

امامزاده هفده تن مربوط به دوره صفوی و در شهر گلپایگان استان اصفهان، خیابان هفده تن واقع شده. تنها کتیبه تاریخ دار بنا بر سردر آن و به تاریخ 1032 است.

 در منابع، بانی این بقعه امام قلی خان سردار معروف شاه عباس اول صفوی معرفی شده است. بر اساس شجره نامه موجود، هفده تنی که در این محل مدفون اند عبارت اند از: امامزاده ابوالحسن فرزند امام حسن مجتبی(ع)، سلطان اسماعیل فرزند امام جعفر صادق(ع)، صالح و قاسم فرزندان جعفربن علی(ع)، عباس و حسین، فرزندان موسی بن جعفر(ع)، شهربانو و حلیمه و صفورا دختران موسی بن جعفر(ع)، علی اکبربن حسین بن علی بن حسین(ع)، محمد بن محسن بن علی بن حسین(ع)، محمود و محسن و عبدالله بن یحیی بن موسی الکاظم(ع)، موسی و مظفر فرزندان جعفر طیار، اسحق فرزند ابراهیم. شخص اخیر در شجرنامه به امامی منتسب نشده است.

در گذر زمان تغییرات عمده ای در این بنا صورت نگرفته است. امامزاده هفده تن از یک بنای هشت گوش و گنبدی بر فراز آن تشکیل شده. لچکی ها و قسمت هایی از جرزهای خارجی بقعه تزیینات معقلی دارد و یک دست انداز چوبی با گره چینی و کتیبه بسیار زیبا در کمرگاه ایوان شمالی وجود دارد.

 جزئیات ارسی ایوان شمالی امام زاده هفده تن گلپایگان

از دیگر تزیینات قابل توجه امامزاده هفده تن شبکه ای گچی است. در سال 1367 شمسی، ایوان شمالی و کاشی کاری گنبد بقعه مرمت و ایوان ضلع جنوبی با در و پنجره های جدید پوشانده شد.

سقف گنبدخانه امام زاده هفده تن گلپایگان

سردر بقعه رسمی بندی داشته که قسمت عمده آن فروریخته است. (منابع: الف-1) امامزاده هفده تن در تاریخ 29 آذر 1316 با شماره ثبت 290 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

برای مشاهده تصاویر بیشتر و همچنین مدارک فنی امامزاده هفده تن گلپایگان (شامل: پلان ها، برش ها، مقطع ها و پرسپکتیو) به بخش گالری تصاویر این مطلب، در ادامه صفحه مراجعه نمایید.

مشاهده 1292 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1190{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید