جاذبه های دیدنی و گردشگری ایران و جهان

خانه تهرانی های یزد در محله فهادان، جنب میدانچه فهادان قرار گرفته است. گفته می شود که خانه تهرانیهای یزد را در حدود صد تا صد و پنجاه سال پیش آقا شیخ مهدی عرب بنیان گذاشته است. خانواده او بعدها لقب تهرانی گرفتند و از آن زمان، این خانه به خانه تهرانی ها شهرت یافت.

بقعه شیخ جنید در روستای توران پشت، از توابع شهرستان تفت، استان یزد قرار گرفته است.

مدرسه مصلی یزد در خیابان قیام، کوچه گلچینیان قرار گرفته است. مدرسه مصلی یزد در تاریخ 30 خرداد 1315 با شماره ثبت 262 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

خانه ملک در شهر یزد، محله شاه ابوالقاسم، جنب مسجد چهل محراب قرار دارد. بانی خانه ملک، حاج محمد صادق عرب، فرزند حاج محمد باقر عرب، بوده است. چون او در زمان محمدشاه قاجار به "ملک التجار یزد" شهرت یافته بود، خانه او نیز به "خانه حاج محمد صادق ملک" یا همان "خانه ملک" مشهور گشت.

یكی از خانه های قدیمی شهرستان ابركوه استان یزد، خانه آقازاده است. این خانه در بافت قدیم ابرکوه واقع گردیده و از نظر معماری و بكارگیری عناصر معماری سنتی ایران در خور توجه می باشد.

مجموعه آرامگاه شاه محمود یزد در روستای بندر آباد استان یزد واقع شده است. قدیمی ترین تاریخ ثبت شده در بنا 766 می باشد که بر سنگ مزار یکی از نوادگان شیخ تقی الدین دادا حک شده است.

خانه مشروطه یزد در محله پیر و برج، کوچه مشروطه شهر یزد قرار گرفته است. خانه مشروطه را در دوره قاجاریان، حدودا 150 سال پیش، آقا سید محمد خان (جد اکرمی های یزد) بنیان نهاد و 60 سال پیش، محمود مشروطه آن را خرید و به نام او اشتهار یافت.

خانه شفیع پور در محله تبریزیان، خیابان قیام، کوچه گل چینان شهر یزد قرار گرفته است. بانی این خانه قاجاری، با قدمتی 150 ساله، میرزا شفیع می باشد.

خانه اخوان سیگاری در میدان میرچخماق، خیابان امام خمینی، کوچه سوم (شهید پاک نژاد) در شهر یزد قرار گرفته است.

خانه مرتاض در شهر یزد، محله تبریزیان، خیابان قیام، بازار تهرانیها، کوچه محمودی قرار گرفته است.