نمایش موارد توسط برچسب: کرمانشاه

آبشار پیران تنها آبشار آپارتمانی جهان و یكی از بلندترین آبشارهای ایران، در قسمت شمال غرب شهر ریژاو و در روستای ژالکه شهرستان سرپل ذهاب استان كرمانشاه واقع شده است.

کاروانسرای ماهیدشت در جاده کرمانشاه -اسلام آباد- کیلومتر 25 واقع شده است. بر سردر بنا، کتیبه ای سنگی حاکی از تعمیرات سال ۱۲۷۵ دیده می شود.

مسجد جامع کرمانشاه در کنار خيابان مدرس، نرسيده به خيابان نواب این شهر واقع گرديده و به جای مسجد قدیمی تری بنا شده است.

مسجد عمادالدوله کرمانشاه در خیابان مدرس، بازار مسگرها این شهر قرار گرفته است. این مسجد را میرزا عمادالدوله، سرحد دار عراقین و والی غرب، احداث کرده است.

کاروانسرا بیستون در 30 کیلومتری جاده همدان - کرمانشاه واقع شده است. دوکتیبه بر سردر بنا وجود دارد؛ یکی حاکی از اتمام ساخت آن در زمان شاه سلیمان صفوی و دیگری درباره تعمیر بنا در دوره ناصرالدین شاه قاجار می باشد.


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216