نمایش موارد توسط برچسب: لبنان

این مسجد از یک معماری عجیب و آوانگارد برخوردار است به طوری که، در اولین نگاهی که به این مسجد می اندازیم، از خود سوال می کنیم که آیا واقعا اینجا محل عبادت است؟!

بیروت؛ پایتخت و بزرگترین شهر لبنان، در میانگاه ساحل مدیترانه ای لبنان روی یک شبه جزیره جای گرفته و بزرگترین و مهمترین بندر آن کشور است.


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 213

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 213