• خانه
  • نمایش موارد توسط برچسب: لبنان

این مسجد از یک معماری عجیب و آوانگارد برخوردار است به طوری که، در اولین نگاهی که به این مسجد می اندازیم، از خود سوال می کنیم که آیا واقعا اینجا محل عبادت است؟!

بیروت؛ پایتخت و بزرگترین شهر لبنان، در میانگاه ساحل مدیترانه ای لبنان روی یک شبه جزیره جای گرفته و بزرگترین و مهمترین بندر آن کشور است.