جاذبه های دیدنی و گردشگری ایران و جهان

امامزاده ابراهیم قم در میدان معصومیه شهر قم قرار دارد. اینجا بقعه ابوالقاسم ابراهیم بن احمد بن موسی کاظم(ع) است. او فرزند امامزاده احمد بن موسی، معروف به شاه چراغ می باشد که خبر هجرتش به قم در کتاب تاریخ قدیم قم ذکر شده است.

مدرسه فیضیه  قم در آستانه حضرت معصومه (س) در شهر قم قرار گرفته است.

مدرسه جهانگیرخان قم در خیابان دروازه ری، کوچه مسجد جامع این شهر قرار گرفته است. تنها کتیبه تاریخ دار این مدرسه مربوط به تعمیرات سال 1373 می باشد که بر سردر آن قرار دارد. بانی های مدرسه جهانگیرخان از رجال دوره صفوی و جانی خان شاملو از امراء زمان شاه صفی و شاه عباس صفوی می باشند.