نمایش موارد توسط برچسب: قزوین

مسجد النبی قزوین در خیابان امام خمینی، کوچه جلوخان قرار گرفته است. بانیان اولیه مسجد، شاه اسماعیل صفوی و سپس شاه طهماسب صفوی بوده اند و بنای فعلی به فرمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است.

هر قسمت از مسجد جامع قزوین بانی جداگانه ای داشته و این قسمت ها در زمان های مختلف احداث و مرمت شده است. افرادی که در منابع و کتیبه های موجود به عنوان بانی قسمتی از بنا معرفی شده اند عبارت اند از: هارون الرشید، قاضی ابوالحسن محمدبن یحیی بن زکریا، فخرالدوله دیلمی، شاه عباس دوم صفوی، میرزا علی اصغرخان اتابیک و همچنین ابواحمد کسائی، پسرفتحعلی شاه، مهدی معمار قزوینی، محمد علی به بم هم از بانیان مرمت و تجدید بنای مسجد جامع قزوین بوده اند.

برج های خرقان قزوین در جاده قزوین-همدان، منطقه خرقان واقع گردیده است. دو برج خرقان به فاصله 29 متری هم قرار گرفته اند. بر گنبد برج شرقی، که قدمت بیشتری دارد، تاریخ 460 و بر سردر برج غربی، تاریخ 486 دیده می شود. دفن شدگان در این دو برج دقیقا شناخته نشده اند و کتیبه های مربوط به معرفی آنان در هر دو برج آسیب دیده است.

بانی حمام محمد رحیم خان، بر اساس کتیبه موجود، حسن بن عبدالله تبریزی معرفی شده. حمام محمد رحیم خان در خیابان مولوی، نرسیده به خیابان شهید منتظری شهر قزوین واقع می باشد.

بقعه پیر تاکستان در خیابان عاشورا، میدان المهدی شهر تاکستان استان قزوین قرار گرفته. با توجه به آجرچینی و بندکشیهای نمای این بقعه و تزیینات بالای در، می توان پیر تاکستان را از آثار دوره سلجوقیان دانست.

مدرسه سردار در شهر قزوین، خیابان تبریز، مقابل آب انبار سردار قرار دارد. تنها کتیبه تاریخ دار بنا بر سردر آن تاریخ ۱۲۳۱ را نشان می دهد.

آرامگاه حمدالله مستوفی در خیابان آیت الله کاشانی، خیابان شهید جواد مهجور در شهر قزوین قرار گرفته.

آرامگاه شاهزاده حسین، در شهر قزوين واقع شده است. شاهزاده حسین فرزند حضرت على بن موسى‌ الرضا (ع) می باشند. وفات ايشان، طبق کتيبه موجود در ضريح چوبى نفيس آرامگاه، در سال 201 ه.ق روى داده. تاريخ و شکل بناى اوليه بقعه معلوم نيست.

عمارت بلدیه قزوین یا شهرداری قزوین، مربوط به دوره قاجار است و در خیابان شهرداری قزوین واقع شده. این بنا اولین ساختمان شهرداری در ایران می باشد که توسط قوای روس در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شد. ورودی بلدیه قزوین دو پله بلندتر از کف حیاط بوده و به صورت یک ایوان جلو آمده و دارای شش ستون می باشد.

امامزاده سید اسماعیل قزوین، در خیابان شهید انصاری، تقاطع خیابان شهدا این شهر قرار دارد. در منابع آمده که این بنا مزار امامزاده اسماعیل، فرزند امام جعفر صادق(ع) است. از بانی بقعه اطلاعاتی در دست نیست ولی بانی کاشی کاری گنبد بقعه حاج محمد ابراهیم شلویری بوده است.


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216