• خانه
  • نمایش موارد توسط برچسب: عربستان سعودی

فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز نام یکی از فرودگاه های کشور عربستان سعودی است که در شهر جده قرار گرفته و از لحاظ وسعت و مساحت سومین فرودگاه این کشور شناخته می‌شود. کار طراحی فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز را گروه معماری SOM بر عهده داشته است.