• خانه
  • نمایش موارد توسط برچسب: سوئد

آسمان خراش گردان تورسو یا ستون‌ فقرات پیچنده (Turning Torso) در مالمو سوئد قرار دارد. این برج هم اکنون بلندترین برج مسکونی کشورهای حوزه اسکاندیناوی محسوب می شود و بعد از برج Triumph Palace در موسکو که 264 متر ارتفاع دارد؛ با ارتفاع 190 متر دومین برج مرتفع مسکونی اروپا است.