نمایش موارد توسط برچسب: سمنان

تاریخانه دامغان در خیابان شهید مطهری، کوچه توحید قرار دارد. مناره مسجد را امیربختیار بن محمد، مشهور به ابوحرب، حاکم مشهور قومس (نزدیک ری) ساخته است. مقبره پیر علمدار در دامغان از اثار این امیر و آرامگاه پدر اوست.

برج مهماندوست دامغان در کیلومتر 30 جاده دامغان-مشهد، روستای مهماندوست، در شهر دامغان استان سمنان قرار گرفته است. یگانه تاریخ ثبت شده در بنا 490 است که در کتیبه ای به خط کوفی بر گرادگرد بدنه خارجی برج آمده است.

مسجد امام سمنان در میدان هفده شهریور، خیابان ابوذر غفاری، کوچه شهید بهشتی قرار گرفته است. این بنا پیش از این به مسجد شاه و مسجد سلطانی مشهور بوده است.

کاروانسرای آهوان سمنان در کیلومتر 40 جاده سمنان-دامغان، قرار دارد. بر سردر بنا، کتیبه ای با این ماده تاریخ وجود داشته است: خامه تاثیر در اتمام تاریخش نوشت*** منزل امن و امان است و رباط بی بدل، که تاریخ 1043 را نشان می داده و در پایان کتیبه، تاریخ 1097 ثبت بوده است. این کتیبه در دوره های اخیر ربوده شده است.

مسجد جامع سمنان در خیابان امام این شهر واقع شده. قدیمی ترین کتیبه مسجد جامع سمنان، بر بالای ایوان، مورخ به 828 است. در این ایوان، چند لوح سنگی حاوی فرمان هایی از پادشاهان صفوی به تاریخ های 1021 و 1039 و 1106 وجود دارد.

این بنا از کاروانسراهایی است که در دوره سلطنت شاه عباس اول صفوی، در کیلومتر 35 جاده دامغان-سمنان، احداث شده است. در دوره قاجاریان، حاجی علی نقی، تاجر کاشانی، این بنا را مرمت کرده و چهار دکان در نزدیکی آن ساخته است.

بایزید بسطامی یا ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی، ملقب به "سلطان العارفین"، از عرفای قرن سوم هجری قمری است. او در سال 188 در بسطام استان سمنان به دنیا آمد و در بین سالهای 261 تا 264 وفات یافت.

آرامگاه پیر علمدار از جمله بنا‌های تاریخی شهر دامغان است که به برج معروف شده و یکی از بهترین نمونه های معماری آرامگاهی است. این بنا در خیابان شهید مطهری، کوچه مسجد، شهر دامغان استان سمنان قرار دارد.

مدرسه شاهرخی بسطام، در میدان بایزید بسطام استان سمنان قرار دارد. بانی مدرسه در منابع موجود شاهرخ تیموری معرفی شده است.

حمام پهنه در گوشه غربی تکیه پهنه و در نزدیکی بقعه امام زاده یحیی شهر سمنان قرار دارد و از این رو به "حمام حضرت" نیز مشهور است.

مجموعه امامزاده جعفر و برج چهل دختران دامغان در بلوار دکتر مفتح شهرستان دامغان استان سمنان قرار گرفته است. این مجموعه شامل امام زده جعفر، امامزاده محمد، برج چهل دختران و بنای کوچکی به نام مقبره شاهرخ می باشد.


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216