نمایش موارد توسط برچسب: البرز

مهرشهر کرج را می توان تنها میراث باقی مانده از بافت باغ شهر کرج نامید که در چند سال اخیر، به دلیل رشد جمعیت، ساخت و ساز نامحدود و شیوه‌ زندگی، با خطر نابودی بافت و ریشه های قدیمی همراه بوده است. اگر ما تغییرات تاریخی منطقه در چند سال اخیر (ازنظر بافت شهری) را در نظر بگیریم، نابودی این مروارید زیبای استان البرز قابل پیش‌بینی خواهد بود. لذا پروژه آپارتمان مسکونی ۱۱۱، به عنوان یک فرصت برای تغییر شیوه های نامناسب ساخت و ساز قلمداد شده است تا با همنشینی مناسب تر توده بنا با حیاط و باغ سبز، الگوی بهتری از تامین تراکم انسانی و ساختمانی در بافت مهرشهر معرفی گردد.

در رقابتی که برای  طراحی مجتمع مسکونی در مهرشهر کرج، بین 30 شرکت مشاوره مهندسی و طراحی ایران در گرفت، طرح شرکت ContemporARchitectURban برنده رقابت‌ شد.


Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216