گویا امروزه مسکن فقط باید محلی برای سکونت باشد، نه برای آرامش روحی و روانی افراد خانواده، زیرا بسیاری از سودجویان، منزلی طراحی می کنند که تنها تامین کننده سودشان باشد. دیگر روح و روان برای آنها بی معنا شده و این دقیقا نقطه مقابل معماری ایرانی و اسلامی است.

مجتمع اقامتی ارزان قیمت، در زمینی بالغ بر 10 هکتار در شهر مشهد استان خراسان رضوی طراحی شد.

خانه، تمام آلبوم و تاريخچه زندگي ماست. در بررسي بر روي خانه هاي مختلف مي توان به اين نتيجه رسيد كه فرهنگ، تاثيرش بر روي معماري بيشتر از اقليم مي باشد. رابطه ي انسان و خانه يک رابطه ي قديمي است و حتي از سي و پنج هزار سال پيش از اين ارتباط بين انسان و خانه وجود داشته.

بازار از دیرباز نه فقط به عنوان یکی از مراکز حساس تجاری و تعیین کننده سرنوشت اقتصادی شهر ها محسوب می شد، بلکه در گذرگاه سیاست، و مسائل اجتماعی و بطورکلی ساختار فرهنگی و معماری جایگاه خاصی داشته است.

"از خانه ی کوچک فاطمه (س) است که بزرگ مردانی همچون حسنین (ع) پرورش می یابند." هدف از انتخاب موضوع مجتمع مسکونی بعنوان پروژه نهایی دوره کارشناسی؛ توجه بیشتر به مقوله مسکن بود. موضوعی که مدت هاست برای انسان معاصر، بدیهی شده است. یک موضوع به نظر تکراری ولی بسیار مهم و حیاتی، نیازی واقعی برای بشر اجتماعی امروز. بشری که حتی به خود این زحمت را نمی دهد که برای درک بهتر زندگی، به چگونگی سکونت خود بیاندیشد.