مدرسه منصوریه شیراز در خیابان احمدی، کوچه منصوریه این شهر قرار دارد. بانی این مدرسه امیر صدرالدین محمود دشتکی شیرازی بوده و به نام پسر خودامیرغیاث الدین منصور، این مدرسه را منصوریه نامیده است. آرامگاه این پدر و پسر در همین مدرسه قرار دارد.

مدرسه نیم آور اصفهان در خیابان جمال الدین عبدالرزاق، بازار بزرگ این شهر قرار دارد. تنها کتیبه تاریخ دار بنا در اطراف سردر آن مورخ ۱۳۴۹ است.

مدرسه میرزا حسین اصفهان در خیابان مسجد سید، خیابان باباحسن، کوچه باغ همایون این شهر قرار دارد.

مدرسه سید قلیچ ایشان در شهرستان گنبد روستای ایشان استان گلستان قرار دارد. این مدرسه قدیمی ترین مدرسه علوم دینی ترکمن هاست. سید قلیچ آخوند از علمای ترکمانان و مدرس این مدرسه بوده است.

مدرسه شمسیه یزد یا مقبره سید شمس الدین یزد، در خیابان شهید رجایی، کوچه شهید شیرغلامی این شهر قرار دارد.

مدرسه عباسقلی خان مشهد یا مدرسه عباسقلی‌خان شاملو، در میدان حرم مطهر رضوی، خیابان نواب صفوی این شهر قرار گرفته است.

مدرسه شاه ابوالقاسم طراز یزد در محله فهادان، کوچه سامعی، مقابل کوچه بهارستان این شهر قرار دارد. کتیبه های مربوط به ساختمان مدرسه فرو ریخته و از بین رفته است. یک قطعه کاشی مورخ ۷۰۱ در انبار مدرسه نگهداری می شود که مشخص نیست متعلق به همین بنا بوده یا از جای دیگری آورده شده است. یک کتیبه کاشی مزار با تاریخ ۹۹۹ نیز در مدرسه وجود دارد.

مدرسه صدر بازار اصفهان در بازار سماور سازها، بازارچه نو این شهر قرار دارد. قدیمی ترین تاریخ موجود در این مدرسه سال ۱۲۷۵ است که در کتیبه ای بر سنگاب مدرسه دیده می شود. کتیبه ای منظوم بر سردر بنا دارای تاریخ ۱۳۴۱ است.

مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در روستای خرگرد شهرستان خواف استان خراسان رضوی واقع شده. کتیبه ای در ایوان جنوب شرقی بنا مورخ 846 و کتیبه سردر دارای تاریخ 848 است. کتیبه دیگری در ایوان جنوب غربی تاریخ 849 را نشان می دهد.

مدرسه امام خمینی یزد در خیابان مسجد جامع، کوچه دارالشفاءاین شهر قرار دارد. براساس منابع موجود بانی مدرسه امام خمینی، شاهزاده محمد ولی میرزا حکمران یزد بوده است.

مدرسه جده کوچک اصفهان در بازار قنادها، بازار سماور سازها این شهر قرار گرفته. کتیبه سردر این مدرسه دارای تاریخ 1056 است و بر دیوار یکی از غرفه های شمالی مدرسه تاریخ 1057 دیده می شود.

مدرسه جهانگیرخان قم در خیابان دروازه ری، کوچه مسجد جامع این شهر قرار گرفته است. تنها کتیبه تاریخ دار این مدرسه مربوط به تعمیرات سال 1373 می باشد که بر سردر آن قرار دارد. بانی های مدرسه جهانگیرخان از رجال دوره صفوی و جانی خان شاملو از امراء زمان شاه صفی و شاه عباس صفوی می باشند.

مدرسه خان یزد در خیابان قیام، بازار تبریزی های شهر یزد قرار گرفته. تنها کتیبه تاریخ دار مدرسه خان بر سردر ورودی آن تاریخ 1186را نشان می دهد.

مدرسه خانم زنجان در سبزه میدان، خیابان قائمیه، کوچه فخیم الدوله این شهر قرار دارد. کتیبه سردر مدرسه خانم حاکی از ساخت بنا در سال 1323 است. بانی این بنا، شخصی به نام جمیله خانم ذوالفقاری و معمار سازنده آن، استاد اسماعیل بوده است.

مدرسه معصومیه در خیابان دکتر شریعتی، خیابان چهلستون، کوچه اسفندیاری شهر کرمان واقع شده است.

مدرسه محمودیه در بازار اختیاری، کوچه تلفن خانه شهر کرمان قرار دارد. از تاریخ ساخت بنا و بانی آن متاسفانه اطلاعات در کتب درج نشده است.

مدرسه کاسه گران در میدان قیام، راسته بازار اصفهان قرار گرفته است. کتیبه های موجود بر سردر مدرسه، ایوان جنوبی و ایوان شمالی، همگی تاریخ 1103 را نشان می دهند. کتیبه دیگری بر سردر مورخ 1105 است.

مدرسه سردار در شهر قزوین، خیابان تبریز، مقابل آب انبار سردار قرار دارد. تنها کتیبه تاریخ دار بنا بر سردر آن تاریخ ۱۲۳۱ را نشان می دهد.

مدرسه عمادیه در خیابان امام خمینی، روبروی تکیه دربند شهر گرگان استان گلستان واقع شده. این بنا از بناهای قرن هشتم می باشد. در سند مربوط به وقفیات مدرسه، نام میرمحمد مومن عقیلی ذکر شده است. از این بنا با نام "مدرسه آقا حسین عمادیه" یا "دروازه نو" نیز یاد شده است.

مدرسه فیضیه  قم در آستانه حضرت معصومه (س) در شهر قم قرار گرفته است.

صفحه1 از2

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /home/arthut/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216