شماره های 25 و 42 خیابان ورسای

آپارتمان شماره ی 25 خیابان ورسای که با همکاری بِرتولد لوبِتکین در فرانسه طراحی شد از اولین پروژه های ژان گینزبِرگ است. این پروژه، ساختمانی کوچک، با پلانی L شکل، به همراه دو واحد در هر طبقه است که فضای دسترسی مرکزی مشترکی با یکدیگر دارند.

مقاله ای در مجله ی (مروری بر معماری) در سال 1932، چنین ذکر کرده که نمای این ساختمان با در نظر گرفتن اتومبیل طراحی شده است و این بدان معناست که توجه به جزئیات، (مانند تزئینات پر کار و پیچیده از نماهای نئوکلاسیک ساختمان های اطراف که مربوط به سبک کاری بخش دولتی شماره ی 16 در شهر پاریس بود)؛ در چنین نماهایی مناسب نخواهد بود؛ چرا که این ساختمان چنان در نظر گرفته شده که سرعت را در خود نشان دهد. ایده ی سرعت خواه به طور هوشیارانه طراحان را مورد تأثیر قرار داده باشد و خواه چنین نبوده باشد؛ در هر صورت بدیهی است که نمای این ساختمان از اهمیتی ویژه برخوردار است.

پنجره هایی که باندهایی افقی تشکیل داده اند، از یک سمت ساختمان به سمت دیگر کشیده شده اند و در پشت ستون مرکزی قوسی شکل چرخیده اند تا یک تورفتگی یا ایوانی کوچک را ایجاد کنند. با استفاده از نرده های جان پناه با لوله های فلزی و قوس های سراسری در گوشه ها بر فرم افقی نمای ساختمان تأکید شده است. در پاسخ به تفکرات سودمندی فضای باز، از نظر سلامتی که در آن زمان رواج یافته بود؛ سقف ساختمان دارای فضایی برای ساکنین به منظور ورزش و دوش گرفتن در فضای بیرونی طراحی شده است. همین طور پنجره ها با تبعیت از معماری آلمان، دارای قاب هایی عمودی هستند که در دیواره های گوشه ی پایین در تورفتگی نما ناپدید می شوند و از نظر بصری فضای درون خانه را به بیرون مرتبط می سازد.

تصویری از ساختمان شماره ی 25 خیابان ورسای

تصویری از ساختمان شماره ی 25 خیابان ورسای

ساختمان شماره ی 45 که یک سال بعد از ساختمان شماره ی 25 تکمیل شد؛ این بار با همکاری فرانکویس هیپ و موریس بِرتون طراحی شد که به همان روش ساختمان قبلی، دارای روشی مدرنیستی می باشد. پنجره های نواری افقی در نمای سمت خیابان، به طور ممتد کشیده شده و تا قوس چشمگیر گوشه ی ساختمان ادامه پیدا کرده اند. برای تأمین نور و بزرگ تر کردن فضای داخل آپارتمان، از سیستمی قفسه ای برای تقسیم بندی و جدا کردن نشیمن و ناهار خوری استفاده شده است؛ اما با روشی که فضاها به یکدیگر دید داشته باشند تا بزرگ تر به نظر برسند.

تراس ها که از اولین نمونه های نرده های شیشه ای آن زمان می باشند به طور فیزیکی یک فضای گسترده با چشم انداز به سمت بیرون ایجاد کرده اند. پلان های طبقات شامل یک آسانسور خدمه و دسترسی پشت ساختمان می باشند. توجه به جزئیات معماری داخلی، شامل حمام و آشپزخانه  های پشت به پشت، سرویس های بهداشتی دارای داکت ( داکت های عمودی به طور هوشمندانه ای در گنجه ها پنهان شده اند) و نیز رادیاتورهای قرار گرفته در پایین قرنیز پنجره ها می باشد.

تصویری از ساختمان شماره ی 42 خیابان ورسای


پلان تیپ طبقات ساختمان های شماره 25 و 42 خیابان ورسای

سایت پلان پروژه

مشاهده 2623 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید