رنگ نقره ای شباهت زیادی به سطح صیقل خورده نقره دارد، در واقع گونه متالیک رنگ خاکستری است. بعضی از تناژهای رنگ نقره ای بیشتر شبیه رنگ خاکستری هستند و به همین علت تشخیص رنگ خاکستری از نقره ای کمی سخت است.

فیروزه ای حاصل ترکیب رنگ های سبز و آبی و رنگی مشابه سنگ فیروزه می باشد.

رنگ صورتی، حاصل ترکیب دو رنگ قرمز و سفید است که در تعیین ویژگی های آن موثر می باشند.

خاکستری (طوسی) حاصل ترکیب دو رنگ سیاه و سفید است و می توان آن را رنگ سایه نامید، زیرا مثل سیاه و سفید ظاهر نمی شود.

رنگ قهوه ای، رنگ زمین و درختان و رنگ، كوه و تپه ها است و چون خاک غنی و بارور می باشد. رنگ قهوه ای به فرد حس تازگی و طبیعی بودن می بخشد هر چند که گاهی نیز می تواند نشانگر پیچیدگی باشد.

رنگ سفید، مخالف سیاهی و تاریکی است. رنگ سفید رنگی مثبت، نورانی و مهیج محسوب می شود و القاء کننده آرامش، صفا و آسایش است. رنگ سفید تکانه های احساسی و ناامیدی را تسکین می دهد و کمک می کند تا احساسات، افکار و روح شما را پاک سازد. این رنگ با سردی و تمیزی همراه می شود، چرا که رنگ برف می باشد.

 سیاه، رنگ آسمان شب، درخت آبنوس، خاویار و زغال و یكی از اولین رنگ هایی كه در هنر انسان مورد استفاده قرار گرفت.

رنگ نارنجی رنگی گرم و نشانی از چشم انداز پاییزی و شعله آتش می باشد. این رنگ تركیبی از رنگ زرد و قرمز، یعنی ترکیب عشق و انرژی است.

رنگ بنفش ترکیبی از طیف رنگ های گرم و سرد یعنی عشق و آرامش، رنگ های قرمز و آبی می باشد. این رنگ هیجان رنگ قرمز و آرامش رنگ آبی را با هم دارد. تندی قرمز، به واسطه آرامش و خنكی آبی، فروكش می كند و به حس تازه تبدیل می شود و شما را به آرامش و رهایی دعوت می نماید. بنفش رنگ عرفان و معنویت است.

سبز رنگ آرامش و روستا،‌ رنگ درختان و چمن زار است. سبز تعادل و هارمونی را القا می کند و بعضی اوقات برای شرح طبیعت و ایجاد امید استفاده می شود.

به رنگ زرد گل نرگس، پوست لیمو و کره فکر کنید! چه احساسی به شما دست می دهد؟! بله این حس گرمی و نشاط است، رنگ زرد یادآور شروعی دوباره است؛ یادآور بهار و امید آرزوهای شیرین.

آبی یک رنگ مقدس، بخصوص در فرهنگ اسلامی است، همچون گنبد آبی مساجد و آسمان آبی که جایگاه فرشتگان و موجودات پاک می باشد.

قرمز، کهن ترین، قدرتمند ترین و احساسی ترین و یکی از سه رنگ اصلی چرخه رنگ می باشد.

رنگ ها روح دارند و زنده اند، رنگ ها کلمه اند و از نهان سبز جنگل ها، از راز آبی آسمان و دریاها، از شفافیت و زلالی قطرات باران و از روح آدمی و دنیای پر رمز و راز انسان سخن می گویند. رنگ زندگی است زیرا جهان بدون رنگ برایمان مرده جلوه می کند.

با وجودی که اثر رنگ ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می کند اما برخی از تاثیرات رنگ ها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند. به طور کلی رنگ ها به دو دسته گرم و سرد دسته بندی می شوند. در واقع رنگ گرم و سرد به حسی که از دیدن یک طیف رنگی به وجود می آید گفته می شود.

عدم برابری شدت نور دریافتی در سه نوع سلول دریافت کننده نور رنگی؛ قرمز، سبز و آبی در چشم، باعث بوجود آمدن مفهوم رنگ در مغز می شود.