مسجد جامع کرمانشاه

مسجد جامع کرمانشاه در کنار خيابان مدرس، نرسيده به خيابان نواب این شهر واقع گرديده و به جای مسجد قدیمی تری بنا شده است.

مسجد قدیمی چهل و پنج طاق چشمه داشته که امروز تنها بیست و پنج طاق آن باقی مانده. به همین دلیل گاه به اشتباه مسجد جامع کرمانشاه را مسجد چهل ستون نیز می‌نامند. آنچه از بنای قدیمی مسجد باقی مانده، بخشی از شبستان ستوندار و هشتی ورودی است.

در یگانه کتیبه مسجد جامع کرمانشاه، که در ورودی آن قرار گرفته، تاریخ ساخت بنا، سال 1196 قید شده است. بانی مسجد جامع کرمانشاه، حاج علی خان زنگنه و بانی بخش جنوبی آن، معروف به مسجد امیری، امیر نظام زنگنه، از امرای دوره قاجاریان بوده است و هر دو از نوادگان شیخ علی خان زنگنه بوده اند.

بنای مسجد جامع کرمانشاه از آثار دوره زندیان است و با توجه به کتیبه سردر، احداث آن مصادف با حکومت علی مرادخان زند بوده است. سکوی وسیع میانه صحن بیش تر از سنگ های عمارت قدیمی ساسانی کرمانشاهان و احتمالا بیستون ساخته شده بود. بخش جنوبی مسجد(مسجد امیری) از آثار دوره قاجاریان بوده است. در پای دیوارهای این صحن، دوازده ستون سنگی وجود داشته که بقایای نقوش و گل و بوته های معمول ساسانی درآن ها دیده می شده و بی تردید متعلق به قصرها و ساختمان های ساسانیان بوده است. مسجد امیری در سال 1359 شمسی بر اثر بمباران هواپیماهای عراق ویران شد. در این زمان، به بنای مسجد جامع و نمازخانه آن نیز خساراتی وارد آمد. اکنون برجای مسجد امیری، مسجد جدیدی احداث و نمای نمازخانه بازسازی شده است. (منبع: الف-1)

برای مشاهده تصاویر بیشتر و همچنین مدارک فنی مسجد جامع کرمانشاه (شامل: پلان ها، برش ها، مقطع ها و پرسپکتیو)  به بخش گالری تصاویر  این مطلب، در ادامه صفحه مراجعه نمایید.

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1318{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید