مسجد جامع ورزنه

براساس کتیبه سردر، بانی مسجد جامع ورزنه محمود بن مظفر ورزنه ای، ملقب به عماد، بوده است. وی از رجال مشهور ورزنه در زمان شاهرخ تیموری بوده و نام او در کتیبه شبستان بیت الشتای مسجد جامع اصفهان نیز آمده است. استاد معمار مسجد جامع ورزنه حیدر بن حسین بناء اصفهانی و استاد کاشی کاری آن علی بن صدرالدین صفار بوده و کتیبه ایوان جنوب و سردر به خط سید محمد نقاش است.

مرمت بنا در دوره صفویان به خرج محمد شفیع، وزیر یزد، و به کوشش فضایل بن حاجی حسن بیک ورزنه ای انجام شده و معمار این مرمت محمد صادق بوده است. بنا به نظر کارشناسان، مناره این مسجد، از آثار دوره سلجوقیان است. بخشی از تزیینات نفیس کاشی معرق سردر فروریخته است. همچنین قسمت هایی از کتیبه ایوان جنوبی به مرور زمان از بین ر فته و تزییناتی از کاشی معقلی جای آن را گرفته است که به احتمال قوی، از الحاقات و تعمیرات دوره صفویان است. (منابع: الف-1)

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1274{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید