مسجد سلطانی بروجرد معروف به مسجد امام بروجرد در میدان قیام، خیابان خرمشهر قرار گرفته است. این بنا مربوط به دوره قاجاریان است و در ادوار بعد، مرمت هایی در آن صورت گرفته است.

مسجد سنگی ترک (مسجد قریه ترک) در شهرستان میانه، روستای تَرک استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است. در منابع آمده است که زیباترین نمونه درهای قرن هفتم هجری قمری در مسجد تَرک میانه دیده می شود.

هر قسمت از مسجد جامع یزد، در زمانی ساخته شده و بانیان متعددی داشته است. اولین بانی احتمالا عمرولیث صفاری بوده است. دیگر بانی شناخته شده مسجد جامع یزد علاءالدوله گرشاسب بن علی بن فرامرز بن علاءالدوله ابوجعفر کالنجار، حاکم یزد در سال های 488- 513 بوده است. امروزه از بخش قدیم مسجد جامع یزد اثری باقی نیست و بنای کنونی از آثار سید رکن الدین محمد بن قوام الدین محمد بن نظام حسینی یزدی قاضی (متوفی به سال 732) است که پس از فوت وی، مولانا سعید شرف الدین علی آن را به پایان رسانده است و افرادی دیگر نیز در ساخت این مسجد سهیم بوده اند.

مسجد فیروزآباد در شهرستان میبد بخش فیروزآباد استان یزد قرار گرفته است.

مسجد فرح آباد ساری، در بخش فرح آباد این شهر قرار گرفته است. این مسجد به فرمان شاه عباس اول صفوی احداث شده است.

مسجد گوهرشاد در حرم مطهر امام رضا(ع) در شهر مقدس مشهد واقع شده است. این مسجد به دستور گوهرشاد آغا، همسر شاهرخ تیموری، ساخته شده و معمار آن استاد قوام الدین بن زین الدین شیرازی الطیان، معمار معروف دوره تیموریان بوده است. خطاطان و استاد بناهای متعددی در این مسجد، فعالیت داشتند و هر کدام از خود، اثری زیبا به یادگار گذاشته اند.

مسجد ملا رستم مراغه در میدان خواجه نصیر، خیابان قدس شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی، قرار گرفته است. بانی مسجد ملا رستم مراغه و حتی شخص ملا رستم شناخته شده نیست. اما بعضی، بنای این مسجد را به حاجی علی خان مقدم مراغه ای (حاجب الدوله) نسبت داده اند.

مقبره هلال بن علی کاشان در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان قرار گرفته است. این بنا بقعه محمد هلال بن امام علی بن ابی طالب (ع) است. در دایره المعارف تشیع آمده که محمد هلال احتمالا همان محمد اوسط است که در بیشتر کتب تاریخ به نام محمد ماه روی، از او یاد شده است.

قدیمی ترین تاریخ ثبت شده در مسجد جامع سبزوار، 979 در فرمانی از شاه طهماسب اول صفوی است که کتیبه آن بر دیوار دالانی در شرق ایوان شمالی قرار دارد. اما باز هم در تاریخ بنای اولیه مسجد جامع سبزوار اختلاف نظر وجود دارد و عده ای آن را به قرن پنجم هجری قمری و برخی به دوره حکومت سربداران نسبت داده اند.

مسجد امام حسن عسکری (ع) آمل، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سعید هادی زاده قرار گرفته است. بنای مسجد منسوب به هارون الرشید است و در بعضی منابع آمده است که مسجد از وجوهات امام حسن عسکری (ع) ساخته شده و بانی مسجد حسن بن علی، ناصر کبیر (متوفی به سال 304) بوده است.

مسجد سوریجان کاشان در خیابان فاضل نراقی، کوچه خرم، کوچه سوریجان قرار گرفته است. بانی این مسجد، حاجی عبدالرزاق است. تاریخ احداث بنا مربوط به حدود سالهای 1097 می باشد.

مسجد جامع همدان به سبک مساجد دوره فتحعلی شاه قاجار در تهران و قزوین و چند شهر دیگر ساخته شده است و امکان دارد شروع احداث این بنا در زمان فتحعلی شاه و یا آغاز سلطنت محمد شاه قاجار بوده باشد.

هر قسمت از مسجد جامع قزوین بانی جداگانه ای داشته و این قسمت ها در زمان های مختلف احداث و مرمت شده است. افرادی که در منابع و کتیبه های موجود به عنوان بانی قسمتی از بنا معرفی شده اند عبارت اند از: هارون الرشید، قاضی ابوالحسن محمدبن یحیی بن زکریا، فخرالدوله دیلمی، شاه عباس دوم صفوی، میرزا علی اصغرخان اتابیک و همچنین ابواحمد کسائی، پسرفتحعلی شاه، مهدی معمار قزوینی، محمد علی به بم هم از بانیان مرمت و تجدید بنای مسجد جامع قزوین بوده اند.

پس از حمله مغول در سال 618 و ویرانی نیشابور، شهر جدید در فاصله یک فرسنگی از خرابه های شهر قدیم ایجاد شد و مسجد جامع فعلی از آثار این شهر نو بنیاد است. به این ترتیب، این مسجد نباید با مسجد جامع شهر قدیم نیشابور یکی تلقی شود.

بانی مسجد ملک کرمان در بعضی منابع ملک قاورد سلجوقی و در برخی دیگر توران شاه سلجوقی معرفی شده. در کتابی آمده است که قاورد پایه گذار مسجد ملک بوده و پسرش توران، آن را تکمیل کرده است. این مسجد در خیابان امام خمینی، نبش کوچه شهید صفاریان شهر کرمان قرار گرفته است.

مسجد جامع سنندج از آثار دوره قاجاریان در نیمه اول قرن سیزدهم هجری قمری است. بنای مسجد یک بار در اواخر همین قرن به همت متولی مسجد، ملالطف الله شیخ الاسلام، پسر ملا فتح الله قاضی، و بار دیگر در زمان تولیت ملا ابراهیم امین الاسلام، نواده شیخ الاسلام مرمت شده است.

مسجد جامع سمنان در خیابان امام این شهر واقع شده. قدیمی ترین کتیبه مسجد جامع سمنان، بر بالای ایوان، مورخ به 828 است. در این ایوان، چند لوح سنگی حاوی فرمان هایی از پادشاهان صفوی به تاریخ های 1021 و 1039 و 1106 وجود دارد.

مسجد جامع کبیر نیریز از قدیمی ترین مساجد شهرستان نیریز در استان فارس است که دارای معماری به سبک ساسانی می باشد.

مسجد بابا ولی کاشان در میدان کمال الملک، خیابان باباافضل، بازار پانخل، کوچه درب باغ، کوچه باباولی شهر کاشان استان اصفهان قرار دارد.

مسجد پوده در شهرضا استان اصفهان، بخش پوده واقع گردیده است. در کتیبه منبر مسجد پوده، بانی و واقف منبر آن علی بن بداغ (بوداق)، فرزند قلندر، معرفی شده. خطاط این کتیبه محمد امین و حجار آن میرزا محمود بوده.

صفحه3 از5