خانه حاج مصور الملکی

نوشته شده توسط محمد صامتی

خانه حاج مصور الملکی در شهر اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، کوچه شهید اصفهانی، کوی محله نو، بن بست پشت بیمارستان قرار گرفته است.

خانه حاج مصور الملکی؛ شامل فضاهای متنوعی است که در چهار سوی یک حیاط مستطیل شکل قرار گرفته اند. مهمترین این فضاها با نمایی متفاوت در جبهه جنوب شرقی خانه -جبهه ای که در ابتدای ورود به حیاط در چشم انداز مخاطب قرار می گیرد- واقع شده است.

جبهه جنوب شرقی حیاط خانه حاج مصور الملکی

این جبهه شامل تالاری شاه نشین دار به ارتفاع دو طبقه، در میانه و دو اتاق گوشوار طرفین آن در طبقه دوم می باشد. این تالار زیباترین فضای خانه است که به تزیینات گچبری رنگی، آینه کاری و مقرنس آراسته شده و از طریق یک ارسی پنج دهنه بزرگ به سوی حیاط گشوده می شود. هر یک از اتاق های گوشوار از یک طرف با ارسی هایی که سراسر عرض اتاق را پوشانیده اند به حیاط دید دارد و از سوی دیگر به فضای تالار باز می شود. وجود ارسی های متعدد در این جبهه که بخش وسیعی از نما را اشغال کرده اند، نمایی تقریبا چوبی پدید آورده و آن را از سایر نماهای خانه متمایز کرده است. وجود تاجی منحنی شکل بر فراز نمای تالار بر اهمیت این بخش از خانه تاکید می کند. راهروهای مجاور هم در دو طرف تالار این جبهه، ورودی های تالار را از سایر فضاهای خانه تفکیک کرده اند.

در گوشه جنوبی خانه حوضخانه ای صلیبی شکل به ارتفاع دو طبقه قرار دارد که با حوضی هشت گوشه در میانه و نورگیر زیبایی بر فراز سقف، محیطی آرام و مطلوب برای ساکنین خانه فراهم می آورد. دیوارها و سقف فضای حوضخانه دارای تزیینات متنوع گچبری و مقرنس می باشند. این حوضخانه در طبقه دوم خود با یکی از اتاق های گوشوار جبهه جنوب شرقی خانه مرتبط است. گوشوار دیگر این جبهه نیز از یک سو به حیاط کوچکی در طبقه دوم گوشوار شرقی خانه دید دارد.

تزئینات حوضخانه حاج مصور الملکی

مجموعه فضایی مهم دیگر خانه در شمال غربی آن واقع است و تالاری کم ارتفاع در میانه دارد که شاه نشین انتهای آن به صورت اتاقی مجزا درآمده است. در طبقه دوم این جبهه و روی تالار یک مهتابی وسیع قرار گرفته که موجب گشوده شدن حیاط خانه در طبقه دوم شده و به آن، شکل خاصی بخشیده است. دو اتاق که در طبقه دوم گوشه های شمالی و غربی خانه قرار گرفته اند، به مهتابی گشوده می شوند. ایوان کم عمق ستون داری در انتهای مهتابی و در محور اصلی حیاط در واقع شاه نشینی برای مهتابی پدید آورده است.

هر یک از دو جبهه شمال شرقی و جنوب غربی خانه دارای یک تالار در میانه و دو اتاق سه دری در طرفین خود می باشد. این تالارها ارتفاعی معادل دو طبقه دارند و توسط یک ارسی چوبی به حیاط مشرف می باشند. روی اتاق های سه دری این جبهه ها، اتاق های دیگری قرار دارند که از حیاط نور نمی گیرند. نماهای این دو جبهه کاملا مشابه یکدیگرند. ازاره سنگی حجاری شده در پایین نماهای پیرامون حیاط و تزیینات آجرکاری در بالای دیوارها موجب شده نماهای جبهه های مختلف خانه یکپارچه گردند.

ورودی اصلی خانه در گوشه شمالی آن دارای سردر و هشتی مشترک با خانه های مجاور است و پس از عبور از دو دالان عمود بر هم به گوشه حیاط راه می یابد. ورودی ساده تری در جبهه شمال شرقی توسط دالانی به گوشه حیاط منتهی می شود. این ورودی در مسیر خود دسترسی به تالار این جبهه خانه را نیز میسر می سازد.

همچنین ورودی دیگری از طریق یک دالان مستقیما به گوشه شرقی حیاط می رسد. حیاط حوض بزرگی در مقابل تالار جبهه جنوب شرقی دارد و دو باغچه مستطیل شکل در دو طرف محور اصلی حیاط قرار گرفته اند.

مشاهده 3095 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}997{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید