خانه آل یاسین

نوشته شده توسط محمد صامتی

خانه آل یاسین در خیابان امام خمینی، کوچه کریم زاده شهر کاشان استان اصفهان قرار گرفته است. این خانه به دستور محمد علیشاه قاجار برای یکی از مرشدهای او به نام محمد پشت مشهدی ساخته شده است.

خانه آل یاسین در تاریخ 25 اسفند 1379 با شماره ثبت 3250 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این بنا در یک زمین نامنظم قرار گرفته و با این وجود از نظم و هندسه کامل برخوردار است. فضای این خانه متشکل از یک بخش اصلی شامل حوضخانه، تالارها و اتاق های پیرامون آن در جبهه شمالی و دو بخش قرینه یکدیگر در دو جبهه شرقی و غربی است. در جبهه جنوبی تنها یک دیوار طاق نما سازی شده وجود دارد.

جبهه شمالی در مرکز خود حوضخانه ای مرتفع با سقف گنبدی شکل دارد که گنبد آن دارای نورگیری با پنجره های مشبک چوبی در راس و تزیینات زیبای کاربندی در زیر سقف می باشد.

ارتفاع فضاهای جبهه شمالی خانه بیشتر از سایر بخشها و معادل دو طبقه می باشد، بدین صورت که تالارها مرتفع و اتاق های سه دری دو طبقه هستند. در جلوی این بخش از بنا صفه ای قرار دارد که در حدود یک متر بالاتر ازسطح حیاط قرار گرفته لذا به آن اشراف دارد. در میانه نمای این جبهه یک تالار پنج دری قرار دارد، که در نمای آن تقسیمات سه تایی دیده می شود.

دو جبهه شرقی و غربی حیاط کم و بیش مانند یکدیگرند، به خصوص آنکه شکل قاعده فضاهای واقع در وسط هر یک از این دو جبهه مشابه است. این دو جبهه تنها در عناصر میانی متفاوتند. جبهه شرقی دارای یک ایوان نیم باز و شاه نشین می باشد و در جبهه غربی یک پنج دری دارای شاه نشین دیده می شود. ایوان میانه جبهه شرقی مرتفع تر است و دو گوشواره در طبقه دوم در طرفین آن قرار دارند. این عناصر در مجموع حجم مرتفع تری در وسط این جبهه بوجود آورده اند که هم ارتفاع با جبهه شمالی بنا می باشد.

اتاق های طبقه دوم جبهه شرقی و شمالی بنا به حیاط پنجره ندارند و توسط روزن های مشبکی نورگیری می کنند. در نمای پنج دری جبهه غربی همانند جبهه شمالی بر تقسیمات سه تایی تاکید شده است. طاقی قوسی شکل از میانه خط اختتام نمای این جبهه بیرون زده و بدین ترتیب این نما صورت شاخص تری یافته است. در دو انتهای نمای این جبهه دو اتاق سه دری قرار دارند. دو فضای کفش کن در طرفین پنج دری، مفصل های ارتباطی بین این فضا و سه دری های طرفین و دو اتاق دیگر می باشند. همین ترکیب در جبهه شرقی بنا هم دیده می شود.

سه سرداب خانه که به صورتی مجزا از یکدیگر در جبهه های شمالی و شرقی ساخته شده اند، هر کدام دارای فضاهای متعددی هستند و ورودی های همه آنها از داخل حیاط هاست. حیاط خانه نسبتا بزرگ و دارای چهار باغچه هشت ضلعی می باشد که حوضی در میانه آنها قرار گرفته است. بنا از جهات شمال، شرق و جنوب چند ورودی دارد که جداره مجاور سردر ورودی خانه در جبهه شمالی نماسازی شده است.

مشاهده 3702 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}937{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید