خانه کراوغلی یزد

نوشته شده توسط محمد صامتی

خانه کراوغلی یزد در محله خواجه خضر، خیابان امام خمینی، کوچه خضر قرار گرفته است. این خانه را حدود هفتاد سال قبل، حسین کراوغلی در نزدیکی خانه آبا و اجدادی کراوغلی ها (درهمین محله) ساخته است و هنوز به فرزند او، صادق کراوغلی تعلق دارد.

این خانه شامل یک حیاط اصل و یک حیاط کوچک در غرب با قاعده هشت و نیم هشت و حیاطی فروتر از دو حیاط دیگر در جنوبی ترین قسمت و فضاهای پیرامون آنهاست. در گوشه جنوب غربی حیاط اصلی یا جنوب شرقی حیاط کوچک، فضایی باز وجود دارد که تناسبات و نوع ارتباطش با فضاهای مجاور آن را بیش از حیاطی کوچک به راهروی سرباز شبیه ساخته است. در جبهه غربی این راهرو، مطبخ واقع است. به این ترتیب، مطبخ در گوشه ای از خانه و با فاصله ای کم از دو حیاط بزرگ و کوچک قرار دارد.

زیرزمین خانه بسیار مفصل است و فضاهای متنوعی دارد و تقریبا همسطح طبقه اول است. فضاهای زیرزمین در اطراف حیاطهای خانه مستقر شده اند؛ یعنی در سه جانب حیاط اصلی و سه طرف حیاط کوچک و نیز در جنوب خانه، که مشرف به حیاط سوم است. در میان فضاهای متنوع زیرزمین، آنهایی که بر محورهای اصلی حیاطها نشسته اند وسیع تر و مرتفع ترند و دهانه هایی عریض تر دارند و در نتیجه معتبرترند. سرتاسر جبهه شمالی را رواقی کم عمق با دهانه های متساوی فراگرفته است. به این ترتیب، در جبهه جنوبی، فضای نیم باز عنصر مرکزی است و جبهه مقابلش تماماً به فضای نیم باز اختصاص یافته است. در مرکز جبهه غربی هم، رواقی با دو ستون قرار دارد و جبهه چهارم حیاط اصلی نیز دیواری است قطور با چند طاق نمای نسبتا عمیق. این همه سبب تفوق فضای نیم باز بر فضای بسته در حیاط اصلی خانه شده است.

نکته قابل ذکر در این عرصه از خانه، وجود فضایی وسیع در پس ایوان جنوبی است. طول این فضای تالار مانند وسیع و گسترده نزدیک به اندازه عرض حیاط است و دو بادگیر در دو سر آن قرار گرفته است تا امکان آسایش در آن فراهم باشد؛ اما این فضای نیم باز مجاور حیاط نیست، بلکه ایوانی در میان آن دو نشسته است. این جدایی، فضای تالار مانند را از دیگر فضاهای مجاور حیاط محفوظ تر ساخته است. (منابع: الف-1)

مشاهده 539 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1302{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید