خانه سجادی

نوشته شده توسط محمد صامتی

خانه سجادی در استان اصفهان، شهر کاشان، خیابان علوی، کوچه سرفوه، کوچه میر آفتاب، کوچه سلمان قرار گرفته است.

خانه سجادی دارای حیاط مرکزی نسبتا وسیعی است که در سه جبهه آن بناهای دو طبقه ای دیده می شوند، اما در جبهه چهارم (شمالی)، طبقه دوم عقب نشسته و طبقه اول از میانه باز شده که بدین ترتیب گستردگی موزونی برای حیاط ایجاد کرده و از این جهت، این جبهه اهمیت خاصی یافته است. بنا ترکیبی از سه مجموعه فضایی مهم است. مجموعه نخست واقع در جبهه جنوبی شامل حوضخانه، شاه نشین آن و چهار اتاق سه دری است. حوضخانه توسط جویی به حوض اصلی حیاط اتصال می یابد و چهار اتاق سه دری در طرفین آن در دو طبقه قرار دارند که به این فضا اشراف داشته و ترکیب خوشایندی را ایجاد می کند.

 حوضخانه جبهه جنوبی خانه سجادی

مجموعه دوم در شمال خانه، ترکیبی از حیاطی کوچک متصل به حیاط اصلی و فضاهایی در پیرامون آن می باشد. در جانب شمالی این حیاط تالاری واقع شده و دو سه دری جنوب این مجموعه، هم به حیاط اصلی و هم به حیاط کوچک پنجره دارند. در قسمت شمالی حیاط فرعی و جلوی تالار، حوضی قرار گرفته که حضور آب را در همه جای خانه یادآور می شود.

مجموعه سوم در جبهه شرقی شامل یک تالار مرتفع در میانه و چهار اتاق سه دری در دو طبقه طرفین آن می باشد. ورودی خانه شامل سردر، هشتی و چندین اتاق می باشد. هشتی ورودی از یک سو با پلکانی پرشیب به سطح حیاط و از سوی دیگر به پشت بام طبقه اول خانه راه می یابد. زیرزمین های خانه، در قسمت های مختلف آن پراکنده اند و با پله هایی به سطح حیاط مرتبط می شوند، اما زیرزمین های اصلی در زیر دو تالار خانه قرار دارند. (منابع: الف-1)

مشاهده 1566 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1077{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید