خانه داوید اصفهان

نوشته شده توسط محمد صامتی

خانه داوید در محله قینان، خیابان دقیقی، خیابان شهید حجت الله رحیمی، خیابان تبریزی ها، کوچه آقا داوری شهر اصفهان قرار گرفته است. این اثر مربوط به دوره صفویه بوده و در تاریخ 11 دی 1380 با شماره ثبت 4700 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مساحت این بنا درحدود 1900 متر مربع است و ظاهراً متعلق به کشیشی از مسیحیان اصفهان در در عهد صفوی بوده. فضاهای بسته خانه در چهار جبهه یک حیاط مستطیل شکل قرار گرفته اند. مهم ترین مجموعه فضایی این خانه در جبهه شمالی آن واقع شده است که شامل تالاری صلیبی شکل با ارتفاع دو طبقه در میانه و چهار اتاق سه دری در دو طبقه طرفین آن می باشد. این اتاق ها در طبقه اول از یک سو از طریق ایوانچه ای به حیاط می نگرند و از سوی دیگر با تالار میانه این جبهه مرتبط می باشند و در طبقه دوم به صورت گوشوار به فضای تالار مشرف می شوند. سقف تالار دارای پوشش گنبدی و تزیینات زیبای مقرنس است.

جبهه جنوبی خانه یک فضای نیمه باز در میانه و دو اتاق سه دری در طرفین خود دارد و رواقی مقابل سراسر این جبهه قرار گرفته است. این جبهه در تقسیمات نما کاملا با نمای جبهه شمالی مشابه است ولی ارتفاعی معادل یک طبقه دارد. فضاهای واقع در جبهه غربی انتظام کاملی ندارند و در آن چندین اتاق و راهرو به گونه ای در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که یک دالان در میانه نما واقع شده. با این وجود این جبهه نمای منظمی دارد و به نظر می رسد تغییراتی در دوره های بعد نظم و ترتیب قرارگیری فضاها را بر هم زده است.

مسیر ورودی و نوع دستیابی به قسمت های مختلف خانه از جمله ویژگی های این بناست. ورودی بنا در گوشه شمال شرقی قرار گرفته و فضای هشتی آن دارای قاعده مربع شکل می باشد. از این هشتی دالان طویلی در تمام طول جبهه  شرقی خانه امتداد یافته و به حیاط  خانه و جبهه جنوبی آن راه می یابد. هشتی ورودی از سوی دیگر به یکی از اتاق های سه دری واقع در جبهه شمالی دسترسی دارد. جبهه شرقی حیاط تنها دیواری نماسازی شده است که جلوی دالان ورودی کشیده شده و تقسیمات نمای مقابل خود را تکرار می کند.

حیاط اصلی خانه دارای حوضی در مقابل جبهه شمالی و باغچه ای بزرگ می باشد که بخش اعظم حیاط را پوشانده اند. در گوشه جنوب غربی خانه حیاط کوچکی قرار دارد که جبهه شمالی آن شامل یک اتاق سه دری و ایوانی ستون دار است و در جبهه جنوبی یک فضای حوضخانه دیده می شود. نماهای شمالی و جنوبی این حیاط تقسیمات مشابهی دارند و جبهه غربی تنها دیواری نماسازی شده است. (منابع: الف-1)

مشاهده 2096 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1066{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید