خانه قدسیه

نوشته شده توسط محمد صامتی

خانه قدسیه در خیابان باغ پائین، خیابان بانکی شهر اصفهان قرار گرفته. بنا به اظهار مالک خانه، با توجه به نقاشی ها و تزیینات تالارهای جنوبی و شمالی، قدمت قسمتهایی از بنا به دوره صفوی می رسد.

دو کتیبه در تالار شمالی خانه قدسیه اصفهان تاریخ های 1084 و 1265 هجری قمری دارند. این مسئله که کتیبه اول متعلق به این بنا بوده و یا از محل دیگری به این جا منتقل شده، مورد تردید می باشد. اولین مدرسه ابتدایی اصفهان که توسط میرزا عبدالحسین قدسی در سال 1287 هجری شمسی تاسیس گشت، در سال 1310 شمسی به این خانه منتقل شد. این مدرسه تا سال 1326 شمسی دایر بود و هنوز این بنا به نام مدرسه قدسیه هم خوانده می شود.

فضاهای این خانه در چهار طرف حیاط وسیع آن واقع شده اند که مهم ترین آنها در دو جبهه شمالی و جنوبی حیاط قرار دارند. این دو جبهه دارای ارتفاع بیشتری نسبت به دو جبهه شرقی و غربی خانه می باشند. جبهه جنوبی شامل تالاری صلیبی شکل در میانه و دو اتاق سه دری در طرفین است. شاه نشین بزرگی نیز در انتهای تالار به این مجموعه اضافه می شود. فضاهای این جبهه دارای تزئینات متنوع و گسترده مقرنس، یزدی بندی، نقاشی و طلاکاری می باشند.

تزئینات داخلی خانه قدسیه

تالار ارتفاعی معادل دو طبقه دارد و در طبقه بالای سه دری های دو طرف این تالار، دو اتاق سه دری دیگر وجود دارد که با تالار ارتباطی ندارند و تنها به حیاط نگاه می کنند. همچنین در طبقه بالای شاه نشین یک اتاق سه دری مستقل واقع شده که به حیاطی در طبقه دوم گوشه جنوب شرقی خانه رو کرده است. در جانب دیگر این اتاق، فضایی وجود داشته که امروزه از بین رفته و به صورت حیاطی در آمده است. این حیاط که با نورگیر شیشه ای پوشیده شده است.

در جبهه شمالی خانه تالاری شاه نشین دار و دو اتاق سه دری در دو سوی آن واقع شده اند. دسترسی به این فضاها از طریق دالان های مابین آنها میسر می باشد. در طبقه بالای اتاق های سه دری، دو اتاق دیگر وجود دارند که دارای ارسی های سه دهنه ای به سوی حیاط می باشند. تالار این جبهه توسط ارسی وسیعی به حیاط مشرف می شود و دارای تزئینات قطاربندی و گچبری، خصوصا در بخش شاه نشین است. در گوشه شمال شرقی این طبقه حیاطی کوچک وجود دارد که اتاق سمت شرقی تالار از سوی دیگر خود به آن باز می شود. وجود فضاها و اتاق های دیگری در دو جبهه غربی و شرقی حیاط فوق موجب شده تا یک حیاط مرکزی کوچک و محصور در طبقه دوم پدید آید. این گونه فضاها در طبقه دوم اغلب خانه های اصفهان وجود دارد و اصطلاحا بالاخانه نامیده می شود.

در هر یک از دو جبهه شرقی و غربی حیاط اصلی خانه، ایوان های کوچکی در میانه و اتاق هایی در طرفین به گونه ای واقع شده اند که به صورت متوالی به یکدیگر پیوسته اند. نماهای این دو جبهه مشابه یکدیگرند ولیکن تک تک این نماها از تقارن کامل برخوردار نمی باشند. ورودی خانه در ضلع شمالی آن واقع است و از گوشه شمال شرقی به حیاط راه می یابد. ورودی همچنین به حیاط بالاخانه واقع در طبقه دوم این جبهه دسترسی دارد. علاوه بر این دالان طویل دیگری از هشتی ورودی شروع و پس از گذر از پشت فضاهای جبهه شمالی از سوی دیگر حیاط به آن وارد می شود.

جبهه غربی حیاط خانه قدسیه

خانه دارای ورودی فرعی دیگری در ضلع جنوبی است که از طریق یک دالان به گوشه جنوب شرقی حیاط می رسد. محوطه سازی حیاط بسیار ساده و شامل یک حوض در مقابل تالار جبهه شمالی و باغچه بزرگی در میانه حیاط می باشد، باغچه ای که این حیاط را به باغی کوچک در دل خانه مبدل کرده است.

مشاهده 2828 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1023{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید