ایده های متنوعی برای تقسیم بندی کشوها وجود دارد، که با توجه به فضا و وسایل داخل کشو می توان هر کدام از این ایده ها را به کار برد. لوله های پی وی سی، مقوای دستمال کاغذی، جعبه های کفش، قوطی های خالی و هر وسیله که دم دست تان است برحسب نیازتان ممکن است به کار بیاید.

مرتب نگه داشتن کمد را به یک عادت تبدیل کنید و همه وسایل را در محل مناسب قرار بدهید. مهم نیست که کمدتان چه اندازه ای دارد، بلکه نحوه چیدن آن حائز اهمیت است.

تصویری که اکثر ما از پارکینگ و انباری خانه ها داریم، معمولا محیطی شلوغ، روغنی، سیاه و در کل محلی برای جمع آوری خرت و پرت ها می باشد. در صورتی که ما می توانیم این مکان ها را آنچنان مرتب نمائیم که حتی تبدیل به جایی برای استراحت و یا مطالعه شود!