حمام گلشن لاهیجان

نوشته شده توسط محمد صامتی

حمام گلشن لاهیجان در خیابان سردار جنگل، تقاطع خیابان کاشف قرار گرفته است. حمام گلشن لاهیجان را در زمان فتحعلی شاه قاجار، هم زمان با احداث مسجد اکبریه لاهیجان و در مرکز شهر قدیمی ساخته اند و بدین ترتیب از این بنا و بناهای بازار و کاروان سرا و مسجد اکبریه و مقبره چهار پادشاه مجموعه ای مهم پدید آمده بود.

قسمت اعظم سربینه حمام گلشن در سال 1344 شمسی به علت احداث خیابان تخریب شد. در مرمت های پس از سال 1362 شمسی تا کنون، صورت اصلی بنا اعاده و سربینه نیز کاملا بازسازی شده است. حمام گلشن، همچون حمام های دیگر، از دو بخش اصلی سربینه و گرم خانه تشکیل شده است. سربینه فضایی با قاعده هشت و نیم هشت در میانه دارد که با طاقی مدور، استوار بر هشت ستون سنگی، پوشیده می شود. در وجوه اصلی این فضا، سکوهایی به شکل ذوزنقه و کاملا مشرف به فضای میانی وجود دارد و از طاق نماهای کوچک و بزرگ پشت آنها، غرفه هایی متعدد پدید آمده است. میان در، که قاعده ای هشت و طاقی رسمی بندی دارد، تزئینات آهک بری داشته که امروزه بقایایی از آن هست. میان در از یک سو اندکی گسترش یافته و در این قسمت سکویی پدید آمده است. این سکو را بخش میانی میان در مجزا کرده و به صورت فضای خصوصی نشستن یا کندن رخت درآورده است که احتمالا خواص از آن استفاده می کرده اند. درگاه ورود به گرم خانه در سوی مقابل این سکو قرار دارد.

گرم خانه فضایی با قاعده هشت و نیم هشت- هم اندازه با بخش میانی سربینه بزرگ- در میانه دارد. فضاهای کوچک و بزرگ پیرامون بخش میانی به گرم خانه شکل صلیبی داده اند که از یک سو بیشتر گسترش یافته است. بدین ترتیب، گرم خانه محوری اصلی دارد که در یک سوی آن، ورودی قرار دارد و در سوی دیگر خزینه. خزینه قاعده هشت و نیم هشت دارد و ورودی آن کاملا منطبق برمحور گرم خانه نیست. در طرفین خزینه، دو فضای تقریبا هم اندازه و مشابه با قاعده هشت، خلوت گرم خانه است.

در بین هر یک از خلوت ها و گرم خانه نیز، فضایی وجود دارد با قاعده هشت. چنین فضایی در دیگر حمام ها نیست و به نظر می رسد که این فضا نیز کاربرد خلوت داشته یا مقدمه ای برای ورود به خلوت بوده است. حمام دو ورودی داشته که از نقشه و جزئیات آنها اطلاعی در دست نیست. هر یک از این ورودی ها احتمالا مقدمه هایی داشته که سرانجام با چند پله به سربینه مرتبط می شده است. (منابع: الف-1)

مشاهده 1011 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1239{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید