حمام شاهزاده اصفهان

نوشته شده توسط محمد صامتی

حمام شاهزاده در تقاطع بازار رنگرزها با بازارچه نو در شهر اصفهان قرار دارد. بانی این حمام از شاهزادگان صفوی بوده که مدرسه ای دو طبقه نیز، به همین نام در جوار حمام بنا کرده. این مدرسه در دوره اخیر تخریب و به جای آن، مدرسه ای برای دوره ابتدایی احداث شد.

این حمام صفوی به مرور زمان آسیب های بسیاری دیده و بخش هایی از آن خراب شده است. همچنین قسمتهایی از سردر آن در دیوارکشی جدید بازار مجاور از بین رفته است. این حمام از بخشهای سربینه و گرم خانه و میان در و فضای چال حوض تشکیل شده که هر یک نیز فضاها و بخشهایی دارد. در میان سربینه حمام، فضایی هست با قاعده هشت و نیم هشت و گنبدی رسمی بندی بر فراز آن. در درون آلتهای بزرگ این رسمی بندی، علائم بروج دوازده گانه را بر روی گچ نقاشی کرده بوده اند که امروزه بخشهایی از آن باقی است. سکویی گرداگرد بخش میانی را فراگرفته که در دو سوی شمال و جنوب گسترش یافته و در نتیجه، غرفه هایی خصوصی پدید آمده است. قسمت جنوبی کوچک تر است و غرفه ای با قاعده نیم هشت در یک ضلع آن عقب نشسته است.

سربینه حمام شاهزاده اصفهان

گرداگرد قسمت شمالی را نیز طاق نماهایی فراگرفته است. در میانه سربینه، حوضی نسبتا کوچک به شکل هشت ضلعی با سنگابی در کنار آن و نورگیری بزرگ بر فرازش دیده می شود. سه حوض مستطیل شکل هم با اندازه های مختلف در سکوهای اطراف سربینه تعبیه شده است که پیش از ورود به سکوها، پا در آنها می گذاشته اند. ازاره سربینه کاشی فیروزه ای ساده است و کاشی های دیگری با گلهای رنگی ساده به آن تنوع می بخشد. میان در فضایی وسیع است که با اغلب حمام ها متفاوت می نماید. در ضلع شمالی این فضا، سکویی بالاتر نشسته و حوضی در درون آن است. این قسمت که صورت غرفه ای خصوصی دارد، جداگانه نیز با سربینه مرتبط است. ازاره میان در کاشی های هشت گوش به رنگهای مختلف و با نقشی ساده است.

ازاره میان در حمام شاهزاده اصفهان

گرم خانه نیز فضایی با قاعده هشت و نیم هشت و هم اندازه با فضای میانی سربینه دارد. این فضا را با گنبدی کوتاه تر از گنبد سربینه پوشانده اند. راه ورود به گرم خانه در ضلع شرقی این فضاست و ورودی خزینه در سینه رو به روی آن قرار دارد. فضای میانی گرم خانه از دو سو، شمال و جنوب، گسترش یافته و هر یک از فضاهای شمالی و جنوبی حوضی در میانه دارد که محلی برای شستشو می باشد. دو غرفه شستشوی خصوصی تر در گوشه های گرم خانه واقع است که غرفه جنوب غربی خزینه اختصاصی کوچکی نیز دارد.

بخشی از گرم خانه حمام شاهزاده اصفهان

فضای چال حوض در شمال گرم خانه واقع است. ورودی این فضا با ستونی به دو درگاه تقسیم شده است، اما از اینجا فقط می توان مستقیما به چال حوض وارد شد و راه فرعی دیگری در این  قسمت به کناره چال حوض راه می یابد. ازاره گرم خانه کاشیهای مربع شکل فیروزه ای و ازاره چال حوض کاشیهای سبز و سفید است.

فضای چال حوض حمام شاهزاده اصفهان

تون حمام و چاه آب و گاورو در ضلع غربی حمام و در پشت خزینه ها و فضای چال حوض قرار داشته است. (منابع: الف-1)

مشاهده 1204 مرتبه

گالری تصاویر (برای مشاهده لطفا عضو شوید)

{gallery}1173{/gallery}
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید