مجموعه تاریخی علی قلی آقا از اثرات هنری معماری و شهر سازی دوران پر عظمت صفویه است که در اصفهان، محله بید آباد، چهار راه تختی، خیابان مسجد سید، کوچه علی قلی آقا واقع گردیده.

حمام حاج آقا تراب یکی از بناهای تاریخی شهرستان نهاوند، استان همدان واقع در خیابان شریعتی، کوی حاج آقا تراب می باشد که در 6 دی 1355 با شماره ثبت 1492 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

حمام وکیل در دوره زندیه توسط کریم خان زند (1172 - 1193) در مرکز شیراز، استان فارس، در محله میدان شاه، جنب مسجد وکیل (خیابان طالقانی) ساخته شد.

صفحه2 از2