نحوه صحيح در دست گرفتن دوربين

نوشته شده توسط فاطمه دژمان

در هنگام عکاسی طرز صحيح در دست گرفتن دوربين مسئله مهمی است.

معمولاً دست راست، سمت راست دوربين قرار گرفته و انگشت اشاره روی دکمه دکلانشور قرار می گيرد و دست چپ در زير دوربين و انگشتان شست و اشاره دست چپ حلقه های کنترل لنز مثل ديافراگم و يا حلقه وضوح را حرکت می دهد.

 نحوه صحيح در دست گرفتن دوربين

هنگام عکس گرفتن سعی می کنيم تا آنجا که ممکن است طوری بايستيم که دست ما کمترين حرکت را داشته باشد، در مواردی می توان از درخت، ستون و ديوار استفاده کرده و به آن تکيه کرد، اين عمل باعث وضوح بيشتر عکس نهايی خواهد شد.

 نحوه صحيح در دست گرفتن دوربين

بعضی وقت ها هم لازم است از ابزارهايی مثل سه پايه و تک پايه استفاده کنيم. فراموش نکنيد که هر چقدر فاصله کانونی لنز بيشتر باشد امکان لرزش دست و دوربين و درنتيجه امکان لرزيدگی عکس بيشتر است پس بايد بيشتر مراقب بود.

نحوه صحيح در دست گرفتن دوربين

مشاهده 562 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید