عکاسی هنری جذاب و پر مخاطب

نوشته شده توسط فاطمه دژمان

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می شوند. می توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبایی است. همه آثار هنری از عاطفه و احساس هنرمند سرچشمه می گیرند، نه از تفکر منطقی و عقلانی او و تخیل به عنوان مهم ترین عامل در شکل گیری اثر هنری است.

"هنر عبارتست از دمیدن روح تعهد در انسان ها" امام خمینی

اکنون هنر عکاسى در میان هنرهاى کاربردى از ظرافت، دقت و اهمیت خاصى برخوردار است. فتوگرافى از دو بخش photo به معنى نور و Graphic به معنى ثبت کردن مى باشد. بنابراین عکاسی ثبت نور یا نورنگاری است که با استفاده از وسایل فیزیکى و شیمیایى تصاویر دنیاى خارج را مى توان ثبت کرد.

"تمام هدف عکس گرفتن این است که شما مجبور نیستید همه چیز را با کلمات توضیح دهید." الیوتارویت (Elliott Erwitt)

 الیوتارویت

دوربین معمولاً چیزى بیش از یک وسیله ثبت در نظر گرفته نمى شود؛ اما عکاسى به ‌هیچ ‌‌وجه یک وسیله خنثى نیست. هر عکسی، تفسیر دوباره اى از جهان پیرامون ماست و ما را عملاً بر آن مى دارد که این جهان را به شکلى جدید ببینیم. عکاسی به تعبیری انتقال دهنده اطلاعات عینی است. انتقال تصویر از موضوع به سطح حساس فیلم و انتقال مفهوم عینی از طریق ماحصل آن یعنی عکس یا تصویر دیجیتالی است به دیگران. پس عکاسی می تواند یک رسانه باشد. کارکردهای اجتماعی این رسانه خصوصا در صد سال گذشته به دلیل ویژگی محرز آگاهی رسانی اش قابل تامل است. در واقع عکاسی هنر مردم شناسی و در میان مردم بودن است.

"ما از طریق عکسی که با دوربین مان می گیریم، می توانیم به تمام کتاب هایی که خوانده اند، تمام موسیقی هایی که تا امروز شنیده اند و تمام عشق ها و علاقه هایی که بین شان وجود داشته است، دست یابیم." انسل آدامز (Ansel Adams)

انسل آدامز

مشاهده 578 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید