در هنگام عکاسی طرز صحيح در دست گرفتن دوربين مسئله مهمی است.

اگر خوب به تصاوير و عکسها نگاه کنيم، میبينيم که میتوانيم آنها را به اجزاءکوچکتر (عناصر بصری) تجزيه کنيم، به عنوان مثال: نقطه، خط، سطح، تاريک و روشن، بافت، رنگ و… به عبارت ديگر همه تصاوير از اين عناصر اصلی تشکيل شده اند، پس بايد آنها را خوب بشناسيم و برای تهيه عکسهای بهتر از آنها استفاده کنيم.

انتزاعی یا آبستره (abstract) در برابر واقعی قرار میگیرد. واقعی چیزی است که در جهان وجود داشته باشد و انتزاعی چیزی که به شکل خالصش در جهان نباشد. عکاسی انتزاعی، شاخه‌ای از عکاسی است که با حذف برخی ویژگی های سوژه و پررنگ کردن برخی دیگر، به بیانی انتزاعی دست می یابد.

کای زیهل (Kai Ziehl)، یک هنرمند آلمانی می باشد که در مجموعه عکس تنها تا شب، از زیبایی معماری در مناظر شهری عکاسی می کند و  نشان می دهد که چگونه سردی مناظر شهری در زمستان و زیر بارش برف می تواند معنی دار و تاثیرگذار باشد.

در قسمت اول انواع سبک های عکاسی با سبک های پرتره و مستند آشنا شدیم. در این قسمت با تعدادی دیگر از انواع سبک های عکاسی آشنا می شویم.

انجمن عکاسان آمریکا و فیاپ، بالغ بر 85 سبک، شاخه یا ژانر در عکاسی را معرفی کرده که سبک های کاربردی تر را در ادامه با هم بررسی می کنیم.

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می شوند. می توان گفت هنر توان و مهارت خلق زیبایی است. همه آثار هنری از عاطفه و احساس هنرمند سرچشمه می گیرند، نه از تفکر منطقی و عقلانی او و تخیل به عنوان مهم ترین عامل در شکل گیری اثر هنری است.